POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rybniku zaprasza do złożenia oferty na opracowanie graficzne, wykonanie i instalację tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku przy ulicy Kapitana Leopolda Janiego 1"

Szczegóły w załączniku