POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYBNIKU PRZY ULICY KAPITANA LEOPOLDA JANIEGO 1 - przetarg nieograniczony

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są na stronie BIP.

Uwaga - do otwarcia załączników można użyć bezpłatnego oprogramowania - w przypadku dokumentów DOCX - LibreOffice, PDF - Adobe Reader, ZIP - 7-ZIP.