POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

PROGRAM EDUKACYJNY „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” dla dzieci w wieku 5-7 lat – przedszkola/szkoły podstawowe.

Cele: Głównym celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu (w tym dymu papierosowego)

zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Grupa docelowa: Program adresowany jest do dzieci 5-cio i 6-cio letnich uczęszczających do przedszkoli, oddziałów szkolnych, uczniów klas 1 szkół podstawowych oraz ich rodziców opiekunów. Broszura "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"