POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

tfPROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ”

Cele: Program ma na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez właściwe odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej, poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych, podniesienie świadomości rodziców w kwestii odżywianie dzieci.

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych (V-VIII) oraz ich rodzice i opiekunowie, dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna, pielęgniarki środowiska szkolnego, oraz osoby odpowiedzialne za przygotowywanie posiłków w szkołach, władze lokalne.

Ramy czasowe: 2019/20120

Metody/formy realizacji: Program realizowany jest metodą projektu dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Ponadto metody aktywizujące, konkursy, warsztaty, happeningi, eventy, pogadanki, zajęcia praktyczne i inne.

Informacje ogólne

https://gis.gov.pl/oswiata/ogolnopolski-program-edukacyjny-trzymaj-forme-zbilansowane-odzywianie-i-aktywnosc-fizyczna/

Polska Federacja Producentów Żywności – informacje https://www.pfpz.pl/index/?id=b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11

Plakat z talerzem zdrowia http://www.wsse.gda.pl/pliki-do-pobrania/promocja-zdrowia/programy/1886-plakat-talerz-zdrowia-1/file

Realizacja programu

www.trzymajforme.pl

Szanowni Państwo,
Szkoły zainteresowane udziałem w XIV edycji Programu w roku szkolnym 2019/2020 są proszone o dokonanie rejestracji online.
Powyższe dotyczy również szkół, które realizowały już Program w ubiegłych latach szkolnych.
Dzięki zgłoszeniu do „Trzymaj Formę!”, szkoła może otrzymać pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych.