POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

„PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”

Cele: Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: Szkolenia dla kadry medycznej. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych. Kampania społeczna. Badania ankietowe kobiet w ciąży.

Grupa docelowa: kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia, ogół społeczeństwa.

Materiały do pobrania;

Filmy;

Używki, a ciąża http://www.wsse.gda.pl/pliki-do-pobrania/promocja-zdrowia/programy/966-film-edukacyjny-gis-uywki-a-ciaza/file

Używki a codzienność http://www.wsse.gda.pl/pliki-do-pobrania/promocja-zdrowia/programy/968-film-uzywki-a-codziennosc/file

 noss

Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość