Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

„Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union”

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2012r. i będzie realizowany do końca grudnia 2016r. na terenie całej Polski w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW), Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2012r. i będzie realizowany do końca grudnia 2016r. na terenie całej Polski w partnerstwie  4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW), Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
(IMP), Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).
Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF,  z czego 3 438 691 (85%)  finansowane jest  przez stronę szwajcarską,  pozostałe 606 828 CHF (15%) stanowi wkład krajowy.
Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1.    Szkolenia dla kadry medycznej.
2.    Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
3.    Kampania społeczna.
4.    Badania ankietowe kobiet w ciąży.
5.    Przygotowanie platformy internetowej – Systemu Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

Więcej o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland