POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

logoNARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH NA LATA 2016-2024

 https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-zwalczania-chorob-nowotworowych-na-lata-2016-2024

Cele programu jest zakup dla szpitali wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego służącego leczeniu chorób nowotworowych. Zapobieganie chorobom nowotworowym poprzez np. promowanie zdrowego stylu życia oraz prowadzanie regularnych badań u obywateli.

Oczekiwane efekty:

  • poprawić przeżywalność chorych na nowotwory, które najczęściej kończą się śmiercią,
  • zwiększyć dostęp do sprzętu i aparatury medycznej do diagnostyki, wykrywania i leczenia nowotworów, oraz zlikwidować różnice między placówkami,
  • zwiększyć wiedzę i umiejętność personelu medycznego oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w dziedzinach, które mają zastosowanie w diagnostyce onkologicznej,
  • poprawić działanie systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce.

Grupa docelowa: ogół społeczeństwa, osoby chorujące i ich bliscy, lekarze i personel medyczny.

Metody/formy realizacji: pogadanki, prelekcje, konkursy, kampanie społeczne, konferencje, wystawy, eventy i inne.