POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

wzw

PROGRAM EDUKACYJNY „PODSTĘPNE WZW” dla uczniów szkół średnich.

Cele: Upowszechnienie wśród młodzieży szkół wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C.

Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HAV, HBV i HCV.

Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie.

Pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością dot. zachowań zdrowotnych własnych i innych ludzi.

Grupa docelowa: Uczniowie szkół średnich

Ramy czasowe: 2019/20120

Metody/formy realizacji: metody aktywizujące: dyskusja, wymiana doświadczeń, wywiady, praca w grupach, pogadanki, warsztaty, wystawa, konkurs, olimpiada wiedzy i inne.

Strona internetowa i poradnik metodyczny profilaktyki zakażeń HBV i HCV przeznaczony dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, tablica WZW.

http://www.gwiazdanadziei.pl/podstepne-wzw