Drukuj

HIV AIDS„KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS OPRACOWANY NA LATA 2017-2021” .

Cele: Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, tj.: prowadzenie długofalowych programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży, organizowanie uświadamiających kampanii medialnych, rozszerzanie sieci punktów wykonujących testy na obecność HIV z profesjonalnym poradnictwem, międzynarodowa wymiana doświadczeń w walce z HIV/AIDS;

Poprawa jakości życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich poprzez promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i wolontariatu w zakresie profilaktyki HIV, pomocy zakażonym HIV i chorym na AIDS, promowanie projektów integracji z chorymi.

Grupa docelowa: ogół społeczeństwa.

Metody/formy realizacji: pogadanki, prelekcje, audycje, konkursy, kampanie medialne, eventy obchody Światowego Dnia AIDS - 1 grudnia, systematyczne działania edukacyjne w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV, edukacja i uświadamianie społeczeństwa.

Krajowe Centrum ds. Aids https://aids.gov.pl/

Kampania medialna - Mam czas rozmawiać https://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl/