POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

smakPROGRAM EDUKACYJNY „SMAK ŻYCIA CZYLI DEBATA O DOPALACZACH” – dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych.

Cele: Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych, ich rodzice i opiekunowie.

Ramy czasowe: rok szkolny

Metody/formy realizacji: Instrument profilaktyki uniwersalnej pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach” bazuje na metodach aktywizujących, a jego zaletą jest uniwersalność, elastyczność oraz prostota zastosowania. Odpowiednio skonstruowany scenariusz umożliwia realizatorom, którzy posiadają podstawowe doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz umiejętność stosowania metod aktywizujących skuteczną realizacje programu.

Materiały płyta CD, prezentacja.

Do pobrania:

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1244519

http://www.wsse.katowice.pl/p,181,smak-zycia-czyli-debata-o-dopalaczach