POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

ARSPROGRAM EDUKACYJNY „ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?”– dla uczniów szkół średnich.

Cele: Celem programu jest pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów czy narkotyków.

Grupa docelowa: Program adresowany jest do uczniów szkół średnich.

Ramy czasowe: rok szkolny.

Metody/formy realizacji: Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które mogą być zrealizowane w ciągu jednego dnia. Metody aktywizujące: dyskusja, wymiana doświadczeń, wywiady, praca w grupach, indywidualna. https://gis.gov.pl/oswiata/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc-nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-ponadgimnazjalnej-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien/

Materiały do pobrania:

Prezentacja: o programie "ARS, czyli jak dbać o miłość?" - https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Kr%C3%B3tka-prezentacja-o-programie.pdf

Plakat: program "ARS, czyli jak dbać o miłość?" - https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Plakat-programu.jpg

Podręcznik do programu ARS - https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Podr%C4%99cznik-do-programu-ARS.pdf

Ulotka dla rodzica: środki psychoaktywne - https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Ulotka-dla-rodzic%C3%B3w.jpg

Ulotka dla ucznia: środki psychoaktywne - https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Ulotka-dla-uczni%C3%B3w.jpg