POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

SEKCJA ADMINISTRACYJNA
Kierownik sekcji - mgr Urszula Cichoń (pokój nr 2a)
tel. 32 42 24 009 (wew. 122)