Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

 

wszawica

WSZAWICA GŁOWY

 W związku ze zgłaszanymi przez rodziców przypadkami wszawicy w placówkach oświatowo-wychowawczych,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje: przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych stanowiący załącznik do obowiązującej ustawy z dnia  5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała systematyczna kontrola czystości skóry i włosów dokonywana przez rodziców lub opiekunów i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia. W takiej sytuacji rodzice lub opiekunowie powinni również uczciwie poinformować rodziców wszystkich dzieci, z którymi miało ono kontakt w celu likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci.

 Ponadto zapewnienie warunków organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci       w placówkach oświatowych i opiekuńczych jest obowiązkiem dyrektora placówki, który zapewnia  i organizuje możliwość przeprowadzania planowanych kontroli higienicznych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną. W przypadku stwierdzenia wszawicy pielęgniarka lub higienistka szkolna indywidualnie zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy, natomiast szkoła informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w danej grupie dzieci z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz głów domowników.

Bardzo ważna jest profilaktyka!

Wszawicą można zarazić się tylko przez bezpośredni kontakt, dlatego warto: systematycznie kontrolować włosy dzieci (raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub wycieczki szkolnej), nie korzystać wspólnie z rzeczy osobistego użytku (grzebienie, szczotki, gumki do włosów, ręczniki, czapki) oraz unikać bezpośredniego kontaktu głowami (włosami) z innymi ludźmi.
Są dwa sezony szczytowe, kiedy wszy najczęściej pojawiają się w szkołach. Pierwszy to początek roku szkolnego, kiedy dzieci wracają z kolonii i obozów, drugi to późna jesień i początek zimy, kiedy dzieci zaczynają nosić czapki. Warto w tych okresach częściej przeglądać głowy naszych pociech. 


bezpieczne ferie 2018 tmbNa terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja "Bezpieczne ferie 2018". Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego. Akcja potrwa do 26 lutego br.

Podczas "Bezpiecznych ferii 2018" pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.

Poniżej przekazujemy do pobrania materiały przydatne dla organizatorów wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich rodziców wysyłających dzieci na wypoczynek. (paczka materiałów w formie pliku ZIP o rozmiarze ok. 25 MB do rozpakowania dowolnym programem obsługującym tego typu archiwa, np. darmowym 7-zip).

Do pobrania.


W sobotę 4 lutego 2018 roku obchodzimy XVIII Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Z tej okazji Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami – już po raz osiemnasty – organizuje Dzień Drzwi Otwartych w krajowych ośrodkach onkologicznych.

 Tego dnia możemy wyrazić symbolicznie swoją solidarność z pacjentami onkologicznymi, ale również zadbać o swoje zdrowie. W ramach tzw. “białej soboty”, która odbędzie się 3 lutego 2018 roku, wszystkie chętne osoby będą mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju. Na bezpłatne badania i konsultacje należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości z numerem PESEL.

 Program Dnia Drzwi Otwartych w ośrodkach onkologicznych z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem 2018 będzie polegał na udzielaniu konsultacji onkologicznych z uwzględnieniem szeroko pojętej profilaktyki antynowotworowej, przeprowadzaniu badań diagnostycznych (mammografia, badania cytologiczne, pomiar PSA, ciśnienia i cukru), zwiedzaniu oddziałów placówek diagnostyczno-leczniczych, organizacji wykładów i pogadanek na temat profilaktyki oraz promocji wiedzy na temat interdyscyplinarnego leczenia onkologicznego i psychoonkologii. W obchody XVIII Światowego Dnia Walki z Rakiem 2018 włączyły się liczne placówki, fundacje onkologiczne i organizacje, które przeprowadzą tego dnia akcje profilaktyczne.

ZOBACZ: KALENDARZ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy będzie realizowała w latach 2018-2019 kolejną kampanię z cyklu „ Zdrowe i Bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „ Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Substancje nieb pk

Jednocześnie zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do udziału i składania wniosków do Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP .

Dodatkowe informacje nt. kampanii i konkursu znajdują się na stronie internetowej:

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns.


Aktualne ogłoszenia i przetargi PSSE w Rybniku