POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

BADANIE KAŁU

obrazek1

obrazek2

Badanie kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella dla celów sanitarno - epidemiologicznych (3-krotne) jest przeprowadzane w laboratorium w Tychach.

Próby należy pobrać w odpowiednim czasie w dniach poprzedzających złożenie prób do PSSE w tj.:

niedziela – I próba

poniedziałek- II próba

wtorek- III próba

W/w próby przyjmowane są we wtorek w godzinach 7:00 do 10:00

Przed złożeniem prób należy wpłacić opłatę za badanie - 99,00 zł - na konto:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Narodowy Bank Polski O/O Katowice 

41 1010 1212 0055 0022 3100 0000

oraz opłatę za koszty związane z  wykonaniem zlecenia płatne  przelewem  w wysokości 37,00 zł za osobę na konto:

NBP O/O Katowice

28 1010 1212 0054 8322 3100 0000

Wyniki z przeprowadzonych badań można odebrać po 7-dniach od oddania ostatniej próby w punkcie przyjmowania prób od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.

Kontakt w sprawie badań: 32 42 24 009 (wew. 109) 


Badanie wodyBADANIE WODY

1. Przyjmowanie próbek.

Próbki wody w zależności od celu badania może pobrać klient lub upoważniony pracownik PSSE (certyfikowany próbkobiorca)

Terminy  przyjmowania  próbek:

DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

WODY WODOCIĄGOWE I STUDZIENNE

WODA CIEPŁA

WODA W BASENACH

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU 7:30-12:00

OD PONIEDZIAŁKU DO WTORKU (W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH W ŚRODĘ)

W GODZINACH 7:30-12:00

W CZWARTKI I PIĄTKI

W GODZINACH 7:30-12:00

W PONIEDZIAŁKI I WTORKI (W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU BADAŃ)

W GODZINACH 7:30-12:00

2. Zakres badań ustalany jest w zależności od potrzeb klienta.

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 3. Termin badania, sposób pobrania próbek, koszt badania oraz sposób płatności należy wcześniej uzgodnić osobiście lub telefonicznie pod numerami:

32/4223312; 4224009; 4223747 nr wew. 113 lub 108

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 4. Przed umówionym terminem badania, w przypadku pobrania próbki przez klienta, należy zgłosić się po odpowiednie pojemniki przeznaczone do pobierania próbek wody wraz z instrukcją pobierania próbek wody od poniedziałku do piątku w godz.7:30 do 15:00.

Instrukcję pobierania próbek wody oraz formularz zlecenia można pobrać również w formie elektronicznej.

W przypadku pobierania próbek wody przez pracownika PSSE należy zgłosić się w umówionym terminie.

5. Koszt badania obliczany jest na podstawie  aktualnego cennika PSSE w Rybniku. Do ceny oznaczenia doliczany jest podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązującego prawa.

800x600

Płatność :

gotówką w kasie PSSE w Rybniku w dniu dostarczenia próbek  w  godz. 7:00- 13:00
lub
przelewem na konto PSSE w Rybniku :

NBP Oddział Okręgowy Katowice 28 1010 1212 0054 8322 3100 0000

-  przed wykonaniem badań – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zakresu badań

-  po zakończeniu badań – tylko w przypadku wcześniejszego podpisania umowy pomiędzy Klientem a PSSE w Rybniku

W przypadku próbek pobieranych prze pracownika PSSE do ceny badań doliczany jest również koszt pobrania próbki wody i dokonania jej oceny. (jeżeli dotyczy).

Ceny za poszczególne oznaczenia , pobranie próbki i dokonanie oceny znajdują  się w druku zlecenia.

 

Pozostałe informacje dotyczące wykonywanych badań znajdują się w zakładce Oddział Laboratoryjny.