POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

Dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej – stan na dzień 04.04.2020 r.

 

Miasto Rybnik

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Gmina Lyski

Gmina Gaszowice

Gmina Jejkowice

Gmina Świerklany

Miasto

Żory

Łącznie

Liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji PPIS w Rybniku

57

14

8

3

0

0

31

113

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

4

1

1

2

0

0

7

15

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni (łączna)

10

0

1

1

0

0

5

17

Liczba ozdrowieńców

4

0

0

0

0

0

0

4

Liczba zgonów

1

0

0

0

0

0

0

1

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym

60